Sneller nieuwe fietsersbrug over ringvaart

18/11/2016
 
Goed nieuws voor wie te voet of met de fiets Brugge binnen wil via de Kruispoort. Vandaag start de bouw van een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug aan de Kruispoortbrug II. Fietsers zullen tegen het einde van de week geen twee kilometer meer moeten omrijden. "We willen nu zo snel mogelijk een definitieve brug tussen Kruis- en Gentpoort", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).
Iets meer dan een maand geleden werd Kruispoortbrug I weggehaald, nadat de brug wast vastgelopen. Nu gaapt er een groot gat en kunnen automobilisten en zwakke weggebruikers niet meer via deze uitweg de stad verlaten.

Dat zorgde - zeker tijdens de eerste week na de problemen - voor enorme files in de binnenstad. Iedereen probeerde de stad via de Gentpoort te verlaten, maar stond daarvoor vaak een halfuur of langer in de rij. Extra politie en een verruiming van de spertijden voor het openen van de bruggen hebben de voorbije weken wat beterschap gebracht. "Toch is de drukte aan die kant van de stad groter dan normaal", geeft burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) toe. "We zijn het slachtoffer van jarenlang getalm om iets aan onze bruggen te doen. Ook onze andere bruggen zijn in slechte staat. Er wordt momenteel een actieplan opgesteld om alle bruggen te inspecteren en structureel aan te pakken. Maar eenvoudig wordt het niet. We moeten de herstellingswerken in de weekends plannen, om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken."


Inspecties
 


Een herstelde of nieuwe Kruispoortbrug zou snel een oplossing kunnen brengen voor het fileprobleem, maar zo'n snelle oplossing lijkt niet meteen haalbaar. "De afgelopen weken zijn er inspecties uitgevoerd aan de weggehaalde Kruispoortbrug en ook in de brugkelder om de huidige staat van de brug gedetailleerd in kaart te brengen", zegt Claudia Van Vooren van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal. "Van zodra alle nodige informatie verzameld is, worden de mogelijke scenario's afgewogen en wordt er een plan van aanpak opgemaakt. We kunnen nu nog niet zeggen wat het wordt: herstellen of een nieuwe brug."


Verbreding


In afwachting van een definitieve beslissing is er wel al hulp onderweg voor voetgangers en fietsers. Ook zij moesten nu tot twee kilometer omrijden om de stad via een andere poort te verlaten. "Het gaat om een verbreding van de bestaande brug ter hoogte van de landhoofden en dus niet om een afzonderlijke brug", zegt Van Vooren. "Een beetje hinder is helaas onvermijdelijk, maar we doen er alles aan om de impact zo klein mogelijk te maken." Vandaag begint de waterwegbeheerder met de bouw van een tijdelijke constructie, die door de stad zopas is goedgekeurd. "Het heeft een tijdje geduurd, omdat we eerst alle vergunningen moesten hebben", zegt Van Vooren. "Maar dit is nu eenmaal de tijd die zo'n procedure vraagt."

De constructie wordt rond de Kruispoort gebouwd. De tijdelijke brug kan gebruikt worden door voetgangers en fietsers met de tweewieler aan de hand. Aan de kant van de R30 worden paaltjes gezet om de voetgangers en fietsers zo goed mogelijk af te schermen van het wegverkeer. De werken zullen ongeveer een week duren en worden uitgevoerd zonder hinder voor weg- of scheepvaartverkeer.Randparking


"De problemen met de Kruispoort hebben enkele dossiers hoger op de agenda gezet. We willen immers versneld werk maken van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug tussen Kruis- en Gentpoort. Ook de nieuwe randparking Altebij wordt nu sneller gerealiseerd, al zijn we daar nog afhankelijk van de snelheid van de grondverwervingen", aldus burgemeester Landuyt.HLN - 14/11/2016 - BART HUYSENTRUYT